Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Trần Dần – Ghi 1954-1960

Th1 17, 2022

Trần Dần - Ghi 1954-1960

Ghi chú cho lần tái bản năm 2022 Từ lần xuất bản đầu tiên và duy nhất năm 2001, cuốn sách đã tuyệt bản này là nguồn tư liệu vô giá về một giai đoạn dày đặc biến động của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Đọc lại những ghi chép của nhà thơ […]

Đọc tiếp »

Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (7)

Th9 30, 2014

Phạm Thị Hoài biên soạn Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6 và toàn bài trong bản PDF Đấu Nguyễn Văn Nga 1. Anh Tụng lên Mày mất thóc, em mày lấy, mày vu cho tao mày đánh tao. Nga, mày có đánh anh Tụng không? Không. Đả đảo… […]

Đọc tiếp »

Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (6)

Th9 29, 2014

Phạm Thị Hoài biên soạn Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5 Văn nghệ đi tham quan A: Văn nghệ đi tham quan thì cũng phải 3 cùng, họp, bắt rễ… Các việc đều làm thì mới kết quả. Viết mới hay được. Phóng viên B: Không nhất thiết. A: Nhất […]

Đọc tiếp »

Trần Dần -Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (5)

Th9 28, 2014

Phạm Thị Hoài biên soạn Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4 Đợt 4: 76 xã Bái Bắc Con giết bố mẹ: 26 vụ Vợ giết chồng: 7 vụ Anh em giết nhau: 14 vụ Chú giết cháu: 4 vụ Bố giết con: 1 vụ Đốt nhà: 86 vụ * Đoàn ủy Bái […]

Đọc tiếp »

Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (4)

Th9 27, 2014

Phạm Thị Hoài biên soạn Xem kì 1, kì 2, kì 3 Con giết mẹ ở Tiên Hưng, Thái Bình Bảo là vợ ngã ao mà chết, nhưng sao vợ chết chồng lại bỏ đi? Đội mới xem chỗ cầu ao, thấy nông không đến một thước thì không thể chết đuối được. Mà chết […]

Đọc tiếp »

Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (3)

Th9 23, 2014

Phạm Thị Hoài biên soạn Xem kì 1, kì 2 5 sào là bần. 1 mẫu là trung. Tới mẫu rưỡi là phú. Mẫu rưỡi trở lên là địa. Ai có tội thì ta cứ nói ra. Nếu là địa chủ thì ta đánh, nếu là phú nông thì ta liên hiệp, nếu là trung […]

Đọc tiếp »

Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (2)

Th9 22, 2014

Phạm Thị Hoài biên soạn Xem kì 1 Vụ án con giết bố Án mạng Ông Tuân treo cổ xà nhà bếp. Ngang tai có vết chém. Chân lại chạm đất. Có trưởng ban công an Tuế, có phó chủ tịch Hoành làm biên bản. Có anh Thụ, vợ và mẹ (tức là vợ ông […]

Đọc tiếp »

Trần Dần – Ghi chép về Cải cách Ruộng đất ở Bắc Ninh 1955-1956 (1)

Th9 21, 2014

Phạm Thị Hoài biên soạn Sau đợt „vi phạm kỉ luật“ lần thứ nhất và bị giam kiểm thảo từ 13/6 đến 14/9/1955 [1], nhà thơ Trần Dần được cử đi dự hội nghị tổng kết đợt 4 và tham quan Cải cách Ruộng đất đợt 5 tại Bắc Ninh, đợt cuối cùng của cuộc cách […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (24, kì cuối)

Th11 2, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Toàn văn tác phẩm trong bản PDF (364 tr., 3,51 MB) Trích bản gốc tác phẩm trước khi biên tập cho bản điện tử  PHỤ BẢN 8: […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (23)

Th10 28, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 PHỤ BẢN 3: HIẾN ƯỚC TẠM THỜI SỐ 1 NGÀY 4-11-1963 HỘI ĐỒNG QUÂN NHÂN CÁCH MẠNG Xét rằng cuộc cách mạng chống độc tài đã hoàn thành […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (22)

Th10 20, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 PHỤ BẢN 2: HIẾN PHÁP VIỆT NAM CỘNG HÒA NGÀY 26-10-1956 MỞ ĐẦU Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc gia và Dân tộc Việt […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (21)

Th10 19, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 PHỤ BẢN 1: HIẾN PHÁP CỦA HIỆP CHÚNG QUỐC NGÀY 4-3-1789 MỞ ĐẦU Chúng tôi, nhân dân Hiệp Chúng Quốc, với mục đích thực hiện một sự liên hiệp chặt […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (20)

Th10 14, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 CHƯƠNG III: NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA Mục IV: QUYỀN TƯ PHÁP Theo điều 76 Hiến pháp, quyền Tư pháp, độc lập được ủy nhiệm cho Tối cao Pháp viện và […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (19)

Th10 11, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17, 18 CHƯƠNG III: NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA Mục III: QUYỀN HÀNH PHÁP Nếu cơ cấu và thẩm quyền của cơ quan Lập pháp được Quốc hội Lập hiến chấp thuận nhanh chóng, […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (18)

Th10 10, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17 CHƯƠNG III: NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA Từ ngày những cơ cấu căn bản của Quốc gia – chiếu theo Hiến pháp ban hành ngày 1-4-1967 được thiết lập đến nay, vỏn vẹn […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (17)

Th10 1, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16 CHƯƠNG II: VIỆT NAM Sau gần một thế kỉ dưới ách thống trị ngoại bang, nước Việt Nam đã vùng lên – với Thế giới Đại chiến thứ nhì – giành lại chủ quyền. […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (16)

Th9 29, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15 THIÊN THỨ BA: NHỮNG CHẾ ĐỘ VÙNG ĐÔNG NAM Á CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ ĐẠI HÀN Nghiên cứu chế độ chính trị Đại Hàn là một điều lí thú. Vì Hàn Quốc và […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (15)

Th9 23, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14 THIÊN THỨ II: NHỮNG CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ NGA-SÔ Khuôn mẫu của những chế độ quyền uy, chuyên chế, chế độ Nga-Sô đồng thời tự cho là chế độ dân […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (14)

Th9 19, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13 CHƯƠNG II: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ ANH QUỐC Chế độ Anh Quốc là một chế độ đơn giản nhất trên thế giới, một chế độ tân tiến và rất sát lí tưởng dân chủ. Nhưng đồng thời […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (13)

Th9 16, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12 CHÂU MỸ LA TINH VÀ CHẾ ĐỘ TỔNG THỐNG Cơ cấu tổ chức chính quyền theo kiểu Hoa Kỳ đã được áp dụng trong một số quốc gia ở Á Châu, Phi Châu, và nhất là đa số quốc […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (12)

Th9 15, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11  PHẦN THỨ HAI: THẾ GIỚI CHÍNH TRỊ HIỆN ĐẠI THIÊN THỨ NHẤT: NHỮNG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ CỔ ĐIỂN CHƯƠNG I: CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ HOA KỲ HIỆP CHÚNG QUỐC MỸ là một trong những quốc gia đầu tiên áp […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (11)

Th9 8, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10 CHƯƠNG IV: ĐỐI LẬP CHÍNH TRỊ Mục I: ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC QUAN NIỆM VỀ ĐỐI LẬP Đoạn 1: ĐỊNH NGHĨA Chúng ta đã dùng nhiều danh từ đối lập. Mà đối lập là gì? Thế nào là đối lập ? Đứng về […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (10)

Th9 7, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9 CHƯƠNG III: THAM GIA VÀ BẤT THAM GIA Mục I: THÁI ĐỘ PHI CHÍNH TRỊ Trong cuộc sinh hoạt chính trị hiện nay, người ta nhận thấy có hai trào lưu tư tưởng, hai khuynh hướng, tuy khác biệt nhau, nhưng chung quy chỉ […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (9)

Th9 4, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8 CHƯƠNG II: NHỮNG HÌNH THỨC THAM GIA CHÍNH TRỊ Mục I: CÔNG DÂN CHÚ TRỌNG ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ Một trong những hình thức tham gia vào cuộc sinh hoạt chính trị là chú trọng đến […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (8)

Th9 1, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7 THIÊN THỨ BA: SỰ THAM GIA CHÍNH TRỊ CỦA CÔNG DÂN TRONG CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ VẤN ĐỀ THAM GIA CHÍNH TRỊ Trong những năm gần đây, nhiều cuộc sưu tầm, nghiên cứu của khoa chính trị học tiết lộ […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (7)

Th8 31, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6 CHƯƠNG III : NHỮNG ĐỊNH LUẬT CĂN BẢN CỦA NỀN DÂN CHỦ HIỆN ĐẠI Cho đến đây – và qua những mục liên hệ đến các chế độ tập quyền và hợp quyền, chúng ta đã lần lượt trình bày một cách khoa […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (6)

Th8 25, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5 CHƯƠNG II: Những hình thức tổ chức chính quyền Sau khi đã phân tích từng cơ quan, vấn đề được đặt ra bây giờ là tìm xem đâu là những hình thức tổ chức chính quyền. Giữa các cơ quan – dù có phân […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (5)

Th8 24, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4 THIÊN THỨ HAI: TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ QUAN CÔNG QUYỀN MỤC I: CHÍNH PHỦ Đoạn 1: CÁ NHÂN ĐIỀU KHIỂN Cơ quan hành pháp do một cá nhân điều khiển. Hay nói một cách khác, cơ quan hành pháp là một cá […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (4)

Th8 22, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3 CHƯƠNG III: NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ Mục I: KHÁI NIỆM CHÍNH ĐÁNG Đoạn 1: HỢP PHÁP VÀ CHÍNH ĐÁNG Đoạn 2: NGUYÊN TẮC DÂN CHỦ: NGUYÊNTẮC CHÍNH ĐÁNG TRONG XÃ HỘI CẬN ĐẠI Khi chúng ta đề cập đến vấn đề quốc gia – dù theo quan niệm […]

Đọc tiếp »

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (3)

Th8 20, 2013

Xem kì 1, kì 2 CHƯƠNG II: HIẾN PHÁP Mục I: THẾ NÀO LÀ MỘT HIẾN PHÁP Đoạn 1: ĐỊNH NGHĨA THỰC CHẤT VÀ ĐỊNH NGHĨA HÌNH THỨC Đoạn 2: HIẾN PHÁP TỤC LỆ VÀ HIẾN PHÁP THÀNH VĂN Đoạn 3: HIẾN PHÁP NHU TÍNH VÀ HIẾN PHÁP CƯƠNG TÍNH Đoạn 1: ĐỊNH NGHĨA THỰC […]

Đọc tiếp »

« Older Entries