Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (19)

Th10 11, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4, kì 5, kì 6, kì 7, kì 8, kì 9, kì 10, kì 11, 12, kì 13, 14, 15, 16, 17, 18 CHƯƠNG III: NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA Mục III: QUYỀN HÀNH PHÁP Nếu cơ cấu và thẩm quyền của cơ quan Lập pháp được Quốc hội Lập hiến chấp thuận nhanh chóng, […]

Đọc tiếp »