Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Nguyễn Văn Bông – Luật Hiến pháp và Chính trị học (5)

Th8 24, 2013

Xem kì 1, kì 2, kì 3, kì 4 THIÊN THỨ HAI: TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN CHƯƠNG I: NHỮNG CƠ QUAN CÔNG QUYỀN MỤC I: CHÍNH PHỦ Đoạn 1: CÁ NHÂN ĐIỀU KHIỂN Cơ quan hành pháp do một cá nhân điều khiển. Hay nói một cách khác, cơ quan hành pháp là một cá […]

Đọc tiếp »