Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Biển nợ & Biển sợ

Th11 24, 2012

Biển nợ & Biển sợ

Tưởng Năng Tiến “Thay vì đào những đường hầm để thoát thân khi có biến như Gaddafi, ngay bây giờ hãy khai thông các lối ra cho toàn dân tộc.” (Huy Đức) Ngày 31 tháng 10 năm 2012 – trên trang pro & contra – nhà văn Phạm Thị Hoài cho phổ biến “đoạn trích […]

Đọc tiếp »