Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Một nền tư pháp tự chủ và chín chắn

Th9 8, 2012

Phạm Thị Hoài Theo dõi vụ án Hoàng Khương, tôi cho rằng trong niềm hăng say tác nghiệp của một nhà báo dấn thân chống tiêu cực, ông đã hoặc không ý thức rõ việc mình vượt quá ranh giới hợp pháp, hoặc chấp nhận sự vượt quá này với niềm tin rằng nó sẽ […]

Đọc tiếp »