Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Tương lai dân chủ xã hội của Mỹ: Hình cung chính sách tuy dài nhưng đang uốn tới công bằng xã hội (1)

Th2 5, 2014

Lane Kenworthy Trần Ngọc Cư dịch Dẫn nhập của người dịch Dân chủ xã hội đã được giới thiệu nhiều lần trên talawas và pro&contra, nhưng phần lớn tập trung vào các mô hình dân chủ xã hội Bắc Âu. Trong tiểu luận sau đây, Lane Kenworthy phác họa một hành trình chậm rãi nhưng […]

Đọc tiếp »