Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Nhân ngày mất của Rosa Luxemburg (1871 – 1919): Tự do luôn luôn là tự do của người khác chính kiến

Th1 15, 2014

Nhân ngày mất của Rosa Luxemburg (1871 - 1919): Tự do luôn luôn là tự do của người khác chính kiến

Phạm Hải Hồ Trên bia mộ cũng như trong cuộc đời tôi không có những sáo ngữ huênh hoang. Trên bia mộ tôi chỉ được để hai vần “chuy chuyˮ. Đó là tiếng chim sơn tước đầu đen tôi bắt chước hay đến nỗi nó đến ngay khi nghe tôi gọi. Bạn thử nghĩ xem, […]

Đọc tiếp »