Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Vĩ nhân cuối cùng

Th12 12, 2013

Vĩ nhân cuối cùng

J. M. Coetzee Phạm Thị Hoài dịch Nelson Mandela đã mất, sau một cuộc đời dài. Một cuộc đời dài, nhưng bị cắt khốn khổ. Hai mươi bảy năm sung sức nhất của đời mình, ông phải sống trong tù vì sự độc đoán của chính quyền. Nhưng ở trong lao ông không bất lực. […]

Đọc tiếp »