Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Ăn mặc & Ăn nói

Th10 4, 2013

Tưởng Năng Tiến Có lần, bên bàn nhậu, tôi nghe một cha nói (y như thiệt) rằng hồi năm 1941 nhà nước thuộc địa đã trao tặng giải thưởng và cấp bằng tưởng lục cho một người dân Việt vì đã chế ra cái đèn dầu Hoa Kỳ – hiện vẫn còn được lưu dụng, […]

Đọc tiếp »