Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Karl Marx, một nhà nhân văn lãng mạn

Th5 2, 2013

Terry Eagleton Phạm Thị Hoài dịch Kỉ niệm 130 ngày mất (14-3-1883) của Karl Marx đã qua và kỉ niệm 195 ngày sinh (05-5-1818) của ông sắp đến, lặng lẽ, trong quốc gia lấy chủ nghĩa Marx làm nền tảng tư tưởng hiến định là Việt Nam. Không ở đâu Marx bị phá giá như […]

Đọc tiếp »