Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Lộ trình xây dựng một hiến pháp dân chủ – Phần II

Th3 9, 2013

Mai Thái Lĩnh Xem Phần I: Sửa đổi hiến pháp hay viết lại hiến pháp? Phần II: Làm thế nào để viết lại hiến pháp mới? Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu lý do tại sao đã đến lúc phải viết lại một hiến pháp mới thay vì sửa đổi bản hiến pháp […]

Đọc tiếp »

Chuyên đề về George Orwell và Trại súc vật – Tố Hữu có đạo thơ của George Orwell?

Th3 9, 2013

Phạm Vũ Lửa Hạ procontra – Việc tác phẩm Animal Farm của George Orwell vừa được chính thức phát hành bằng tiếng Việt chắc chắn là sự kiện văn hóa chính trị nổi bật trong năm 2013 này. Sách do NXB Hội Nhà văn, Nhã Nam và Nhà sách Phương Nam cộng tác xuất bản, […]

Đọc tiếp »