Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Khí tiết

Th9 25, 2012

Phạm Hồng Sơn Trong truyện ngụ ngôn kinh điển về sự mâu thuẫn và thách thức giữa kẻ mạnh – con mèo và người yếu – lũ chuột, có thể thấy một sự đúc kết rất rõ ràng rằng kể cả khi có thừa trí tuệ nhưng nếu thiếu khí tiết, thiếu lòng quả cảm, […]

Đọc tiếp »