Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Những lưu ý về dân chủ hóa từ Samuel P. Huntington (3)

Th12 20, 2013

Phạm Hồng Sơn biên soạn Kì 1 – Những vấn đề cơ sở Kì 2: Năm bộ hướng dẫn cho các nhà dân chủ hóa Xem toàn bài trong bản PDF C. Một số lưu ý quan trọng khác Sau đây là một số điểm khác, trong The third wave – democratization in the late […]

Đọc tiếp »

Những lưu ý về dân chủ hóa từ Samuel P. Huntington (2)

Th12 18, 2013

Phạm Hồng Sơn biên soạn Kì 1 – Những vấn đề cơ sở B. Năm bộ hướng dẫn cho các nhà dân chủ hóa I. Bộ số 1: dành cho các nhà cải cách dân chủ hóa nằm trong chính quyền độc tài ở dạng thức Chuyển hóa [i] 1. Xây dựng và giữ vững cơ […]

Đọc tiếp »

Những lưu ý về dân chủ hóa từ Samuel P. Huntington (1)

Th12 16, 2013

Phạm Hồng Sơn biên soạn The third wave – democratization in the late twentieth century (tạm dịch: Làn sóng dân chủ hóa lần thứ ba vào cuối thế kỷ XX) là một trong những công trình nghiên cứu quan trọng của Samuel P. Huntington [i]. Như nhan đề đã nêu, trong tác phẩm này, Huntington tập […]

Đọc tiếp »