Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Chủ nghĩa cộng sản thân hữu tại Trung Quốc

Th10 22, 2014

Chủ nghĩa cộng sản thân hữu tại Trung Quốc

Bùi Mẫn Hân Trần Ngọc Cư dịch Lặng lẽ mà xem Tập Cận Bình Bắt ruồi đánh hổ giữa quan, binh. Lắm người nao nức trong chờ đợi, Vì biết đâu, Bình đập vỡ bình! Trong chiếc bình kia nhung nhúc dòi Quẳng vào đống rác cũng đành thôi. Tội tình gì phải ôm mang […]

Đọc tiếp »