Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Đỗ Mười, người, chuột, Cách mạng Gõ

Th10 15, 2014

Từ Linh NHÂN TỐ BÍ ẨN Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ về ông Đỗ Mười. Hơn nữa, tôi tưởng tượng tôi là Đỗ Mười. Rồi tôi tự hỏi: Nếu là ông, tôi sẽ làm gì trong cảnh đất nước bị Tàu uy hiếp này? Và câu trả lời là: Tôi không cần làm gì […]

Đọc tiếp »