Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Nhật thực

Th8 29, 2014

Phạm Thị Hoài Trong chương trình Ngữ văn bậc Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông ở Việt Nam, lớp 6 có bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ; lớp 7 có hai bài thơ “Cảnh khuya” và “Rằm tháng Giêng” của Hồ Chí Minh, bài “Đức tính giản dị […]

Đọc tiếp »