Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Xã hội dân sự: Ngầm dưới sông băng

Th5 21, 2014

Xã hội dân sự: Ngầm dưới sông băng

The Economist Phan Trinh dịch Giới thiệu của người dịch Bài này tuy nói về xã hội dân sự Trung Quốc, nhưng cũng gợi ra nhiều điều đáng suy nghĩ về xã hội dân sự Việt Nam. Dù sao, Trung cộng và Việt cộng đều là bạn cùng “tàu”, và có chung nhiều tật. Chỉ […]

Đọc tiếp »