Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Chủ quyền hay… chính quyền?

Th5 16, 2014

Thuận Văn Không thể gìn giữ chữ tiết “nhạy cảm” cho gã láng giềng dở hữu nghị dở thù được nữa và nó, nhà nước toàn trị tại Việt Nam, đã cắn răng xé toạc màng trinh bước vào thời kỳ tuyên giáo “hậu giàn khoan”. Sông Rubicon đã vượt, những hàng tít nóng đã […]

Đọc tiếp »