Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Nghĩ về một tập san quân đội

Th12 13, 2013

Nghĩ về một tập san quân đội

Trần Vũ Thắng lợi vĩ đại của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được ví như một cuộc “chiến đấu thần kỳ” và trở thành biểu tượng của lương tri và phẩm giá con người. Mỗi chiến công trong cuộc chiến đấu ấy là một kỳ tích. […]

Đọc tiếp »