Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Mandela, người đồng hương của tôi

Th12 11, 2013

Mandela, người đồng hương của tôi

Nadine Gordimer An Vân dịch Được sống cùng thời và là người đồng hương với Nelson Rolihlahla Mandela là một ưu ái, một vinh dự mà những người Nam Phi chúng tôi chia sẻ. Với cá nhân tôi, được trở thành một trong những người bạn của ông cũng là một vinh dự lớn. Tôi […]

Đọc tiếp »