Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Tới luôn, cược hết gia tài vào vụ này đi bác

Th11 13, 2013

Tới luôn, cược hết gia tài vào vụ này đi bác

The Economist Phan Trinh dịch và giới thiệu Giới thiệu của người dịch Có thể nói vui rằng trong 35 năm qua, Trung Quốc có hai ông Bình đáng kể, Đặng Tiểu Bình và Tập Cận Bình, và có hai Hội nghị Trung ương 3 đáng kể, một diễn ra năm 1978 và một diễn […]

Đọc tiếp »