Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Vĩnh biệt một thời đại

Th10 7, 2013

Phạm Thị Hoài Ông là đại diện cuối cùng của một thế hệ mà chúng ta chỉ còn gặp lại trên những trang hồi kí, Thế hệ Vàng của cuộc Cách mạng Giải phóng Dân tộc, trong sáng, lãng mạn, tràn đầy lí tưởng. Qua mỗi thế hệ đến sau, vàng dần biến thành đồng […]

Đọc tiếp »