Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Lời thề

Th10 2, 2013

Lời thề

Phạm Thị Hoài Thủ tướng Việt Nam –  và những người viết cho ông bài diễn văn vừa đọc ngày 27-9 trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc – có lẽ đã rất đắc ý với câu trích dẫn “Một người vì tất cả, tất cả vì một người”. Mang lời thề sống chết vì […]

Đọc tiếp »