Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Sáu điều về những ông hiệu trưởng

Th9 21, 2013

Phùng Hi Một năm học mới lại đến, với trọng trách đặt lên vai các vị hiệu trưởng. Tôi mạn phép nêu những đặc tính không đẹp, bắt nguồn từ cơ chế quản lý, của các ông hiệu trưởng. Nhưng ông nào không mấy đặc tính sau, mong tự tách mình ra vậy. Thứ nhất: […]

Đọc tiếp »