Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Vin danh cách mạng

Th8 30, 2013

Vin danh cách mạng

Tưởng Năng Tiến “Cách mạng cũng hay đấy chứ! Đem mà cách cái mạng mẹ kiếp của lũ chúng nó đi.” (AQ chính truyện, Lỗ Tấn) Tôi đọc Thư gửi bạn ta của Bùi Bảo Trúc hàng ngày. Trên Thời báo ngày 16-8-2013, ông viết (có đoạn) như sau: “Tờ Pháp luật ở trong nước […]

Đọc tiếp »