Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Nhân bản

Th8 27, 2013

Nhân bản

Phạm Thị Hoài Trên Quân đội Nhân dân ngày 18-8-2013, trong bài mở đầu đợt phản công lời kêu gọi thành lập một đảng dân chủ xã hội của ông Lê Hiếu Đằng, một tác giả Trọng Đức nào đó lập luận như sau: “Trên thực tế, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ […]

Đọc tiếp »