Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Thêm dầu vào lửa

Th5 21, 2013

Thêm dầu vào lửa

Tưởng Năng Tiến Tổ quốc tôi vẫn chưa là vô phúc May còn em khổ nạn gánh lên đồi Văn Công Mỹ “Phùm Gi cách buôn Nu khoảng sáu cây số thôi nhưng có tới hai kiểu đường. Hai cây số đầu là đường nhựa láng o, khoảng bốn cây số sau thì lởm chởm […]

Đọc tiếp »