Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Hồ Chí Minh: Tôi hạ lệnh cho nhân dân

Th5 20, 2013

Phạm Thị Hoài Trong tập 4, bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, có một văn bản ngắn như sau : Lời kêu gọi đồng bào Bắc Bộ Hỡi đồng bào Bắc Bộ! Việc bất hợp tác sáng hôm qua chẳng những không do mệnh lệnh Chính phủ mà trái với chính sách Chính phủ. Việc đó […]

Đọc tiếp »