Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Đĩ thúi (1)

Th5 3, 2013

Nguyễn Viện Tiểu thuyết Trong cuốn tiểu thuyết phản lịch sử, phản hư cấu, phản hiện thực và phản tiểu thuyết này, các nhân vật chính của tác phẩm văn học Việt Nam nổi tiếng nhất, Truyện Kiều, và cả tác giả của nó, Nguyễn Du, bước thẳng ra từ hư cấu và lịch sử […]

Đọc tiếp »