Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Đất nước nhìn từ dưới hố

Th2 27, 2013

Đất nước nhìn từ dưới hố

Tưởng Năng Tiến “Bauxite Tây Nguyên hoàn toàn có thể là điểm khởi đầu cho một sự tan rã, không chỉ ở mức thể chế chính trị mà ở tầm quốc gia – dân tộc.” (La Thành – “Bauxite Tây Nguyên: Phép thử phản xạ tự vê của quốc gia Việt“, 2009) Giới sĩ phu […]

Đọc tiếp »