Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Bao nhiêu ý dân thì đủ?

Th2 22, 2013

Phạm Thị Hoài Từ khi tôi trở thành công dân Đức, Hiến pháp Đức đã có 10 bổ sung, sửa đổi mà tôi không hề được hỏi ý kiến. Nhưng không chỉ riêng tôi. Hàng xóm, bạn bè, người quen, đồng nghiệp, tất cả đều như vậy. Nhân dân CHLB Đức chưa bao giờ được […]

Đọc tiếp »