Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Khi báo Nhân dân giới thiệu dâm thư và phim kinh dị

Th2 8, 2013

Khi báo Nhân dân giới thiệu dâm thư và phim kinh dị

Phạm Thị Hoài Báo Nhân dân không ai đọc, nhiều người nghĩ thế. Tôi cho rằng họ sai. Độc giả của tờ báo đầu đàn chính thống này là một tầng lớp đặc biệt, trước hết gồm các đảng viên, tức những người thuộc giai cấp cầm quyền chính trị; sau nữa đến bản thân […]

Đọc tiếp »