Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Những gì đã thực sự xảy ra tại Việt Nam: Miền Bắc, Miền Nam, và sự thất bại của Mỹ

Th12 2, 2012

Frederik Logvall  Trần Ngọc Cư dịch Bài tiểu luận này chủ yếu bình luận về cuốn Hanoi’s War (Cuộc chiến của Hà Nội) của sử gia người Mỹ gốc Việt Liên Hằng T. Nguyễn, nhưng qua đó tác giả Frederik Logvall cũng điểm lại một số quan điểm sử học thịnh hành về cuộc Chiến […]

Đọc tiếp »