Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Thư Hà Nội: Ở đây cái gì cũng sẵn

Th10 31, 2012

Dưới đây là đoạn trích từ bức thư của một người bạn sống tại Hà Nội tôi nhận được hôm nay. Cảm ơn bạn đã cho phép tôi đem ra chia sẻ trên blog này. Phạm Thị Hoài ______________________ Hơn một tháng qua tớ long tong, đầu bù tóc rối, toan tính những thứ vụn […]

Đọc tiếp »