Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Mười vấn đề nghiêm trọng trong di sản chính trị của Hồ – Ôn

Th10 23, 2012

Đặng Duật Văn Phạm Nguyên Trường dịch pro&contra – Đầu tháng Chín vừa rồi, ông Đặng Duật Văn (邓聿文, Deng Yuwen), Phó Tổng biên tập tờ Học tập Thời báo (学习时报) của Trường Đảng Trung ương ĐCS Trung Quốc đăng một tiểu luận nhan đề “Di sản chính trị của Hồ – Ôn” trên tờ […]

Đọc tiếp »