Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Chỗ đứng của Mạc Ngôn

Th10 20, 2012

Khuất Đẩu Ông đứng ở đâu khi xe tăng tiến vào Thiên An Môn? Ở đâu khi người sinh viên bé nhỏ đứng chặn trước đầu đoàn xe? Ông đứng ở đâu khi quân Trung Quốc vũ trang đến tận răng tiến vào Tây Tạng? Ở đâu khi Đạt Lai Lạt Ma lên tiếng đòi […]

Đọc tiếp »