Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Bóng tối

Th8 24, 2012

Phạm Thị Hoài Điều gì sẽ xảy ra, nếu Di chúc Chính trị mà Lenin viết trên giường bệnh cuối năm 1922 và bổ sung lần cuối đầu năm 1923 về vấn đề nhân sự ở tầng cao nhất của ĐCS Liên Xô được tung lên mạng ngay tại thời điểm đó? Và chủ blog […]

Đọc tiếp »