Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Hiệu trưởng có vai trò gì?

Th3 27, 2014

Phùng Hi Hiệu trưởng trường trung học phổ thông công lập bị bịnh hoặc bị đình chỉ, đóng cửa phòng làm việc ba tháng. Mọi hoạt động của trường vẫn cứ chạy đều trong khuôn khổ, có phần tốt hơn. Trò vẫn đi học, thầy cô vẫn đến lớp và tới tháng nhận lương. Chuyện […]

Đọc tiếp »