Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Nếu các nhân vật hư cấu đi bầu

Th12 15, 2020

Phạm Thị Hoài Khó có thể tìm ra người ủng hộ Trump trong giới tác giả văn học và điện ảnh Mỹ, nhưng những nhân vật hư cấu nổi tiếng, hiện thân sống động của xã hội, văn hóa và tính cách Mỹ qua các thời đại và bối cảnh khác nhau, họ chọn ai […]

Đọc tiếp »