Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Nam tính dung tục

Th12 5, 2020

Phạm Thị Hoài Sau cú sốc năm 2016, tôi tìm đọc đủ thứ mong cắt nghĩa hiện tượng Trump. Việc tôi ghét thậm tệ một người như bà Hillary Clinton và bắt bà phải chịu trách nhiệm cho sự thắng cử của Trump chỉ đủ cho Schadenfreude của cá nhân tôi. Câu chuyện rõ ràng […]

Đọc tiếp »