Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Trần Dần – Ghi 1954-1960

Th1 17, 2022

Trần Dần - Ghi 1954-1960

Ghi chú cho lần tái bản năm 2022 Từ lần xuất bản đầu tiên và duy nhất năm 2001, cuốn sách đã tuyệt bản này là nguồn tư liệu vô giá về một giai đoạn dày đặc biến động của lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Đọc lại những ghi chép của nhà thơ […]

Đọc tiếp »