Tác giả

Danh mục

Trang

Ôn hòa contra tổng hòa

Th7 11, 2012

Phạm Thị Hoài

Lời tuyên bố hôm nay, 11 tháng Bảy 2012, của Luật sư Lê Quốc Quân về “Tổng hòa các lực lượng quấy rối” là một ví dụ đầy thuyết phục về sự phản kháng ôn hòa và khẳng khái của một người bất đồng chính kiến trước những biện pháp trấn áp của chính quyền. Thiện cảm tuyệt đối của tôi dành cho sự tiết chế, gần như khiêm nhường, của tác giả bản tuyên bố, khi liệt kê danh sách “tổng hòa” và sự mạch lạc thanh thản của anh khi tuyên bố quan điểm của mình. Chỉ riêng việc đạt được thái độ đó, trong một hoàn cảnh như vậy, đã là một thành tựu.

Phản kháng điều gì đương nhiên là quan trọng. Nhưng theo tôi, phong cách phản kháng cũng quan trọng không kém. Người phản kháng nên cho thấy là mình không có gì chung với những kẻ trấn áp, cả trong phong cách.

____________________

Xem thêm: Blog của Luật sư Lê Quốc Quân

© 2012 pro&contra