Tác giả

Chuyên mục

Trang

Công thức viết thư chúc Tết

Th2 3, 2013

Phạm Thị Hoài

Công thức này rút từ “Thư chúc mừng năm mới” năm 2011, năm 2012năm 2013 của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, người đứng đầu ngành văn hóa Việt Nam.

Mở đầu

Mừng Xuân mới + tên năm (thí dụ: năm Quý Tỵ), thay mặt + tên cơ quan (thí dụ: Ban Cán sự Đảng, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chú ý: để tên cơ quan Đảng trước, cơ quan Chính phủ sau), tôi gửi đến toàn thể + những người đang chờ thư chúc Tết (thí dụ: cán bộ, công nhân viên chức, các nghệ sĩ, nghệ nhân) lời Chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất!

Hướng dẫn thêm: có thể mở rộng cụm mừng Xuân mới thành mừng Đảng, mừng Xuân.

Thân bài

1. Nêu bật nghị quyết

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, [tra nguyên văn cụm này, Google cho ra 104.000 kết quả] + tên ngành (thí dụ: ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp [136.000 kết quả] nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ [379.000 kết quả], góp phần (có thể linh động thay bằng tham gia, đóng góp…) đảm bảo các mục tiêu kinh tế-xã hội [288.000 kết quả], xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc [271.000 kết quả].

2. Nêu bật thành tích

Với tinh thần (có thể linh động thay bằng trong tinh thần, với phương châm…) “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua thách thức, phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình, hiệu quả, bền vững” [18.900 kết quả], + năm (thí dụ: 2012) đã để lại những dấu ấn quan trọng [105.000 kết quả] trên nhiều lĩnh vực (có thể linh động thay bằng trên tất cả các lĩnh vực), + loại hình hoạt động (thí dụ: các hoạt động văn hóa-nghệ thuật) được tổ chức sôi nổi [108.000 kết quả] và chất lượng trong cả nước (có thể linh động thêm hay cắt cụm này); + liệt kê thành tích (thí dụ: 24 Di sản văn hóa được công nhận Di tích cấp quốc gia đặc biệt, là niềm tự hào, sự khẳng định trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc [183.000 kết quả]; Việt Nam đã có thêm 02 di sản văn hoá được thế giới tôn vinh, nâng tổng số di sản thế giới tại Việt Nam lên con số 17 di sản. Thể thao Việt Nam đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ [171.000 kết quả], đặc biệt, lần đầu tiên Việt Nam giành quyền đăng cai Đại hội thể thao cấp châu lục – Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019 (ASIAD 18-2019). Du lịch tiếp tục khẳng định vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân [19.400 kết quả], thu hút gần 7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đạt doanh thu khoảng 160 nghìn tỷ đồng [chú ý: cần rút ra quy luật khách quan khi thay năm và con số; thí dụ: 5 triệu khách năm 2011, 6 triệu năm 2012, 7 triệu năm 2013. Sang năm 2014, 8 triệu sẽ là con số phù hợp.].)

3. Nêu bật quyết tâm

Vui mừng đón Xuân + tên năm (thí dụ Quý Tỵ 2013), với phương châm (có thể linh động thay bằng với tinh thần) “Đổi mới quản lý, siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình” [623 kết quả], + tên ngành (thí dụ: ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được [215.000 kết quả], đoàn kết, hợp lực [815.000 kết quả], tập trung, trí tuệ [1.170.00 kết quả], tận dụng thời cơ, khắc phục khó khăn [27.000 kết quả], đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước [612.000 kết quả], thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí [687.000 kết quả], nâng cao hiệu quả và chất lượng các hoạt động [258.000 kết quả] + loại hoạt động (thí dụ: văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình); tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước [183.000 kết quả], góp phần (có thể linh động thay bằng tham gia, đóng góp…) thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển [58.100 kết quả] của Ngành, Nghị quyết của Đảng; chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (có thể tùy hoàn cảnh bỏ Thủ tướng, chỉ để Chính phủ).

Lưu ý: Trong thư chúc Tết năm 2011 và 2012 của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, tập trung trí tuệ là một cụm từ không có dấu phẩy ngắt giữa. Trong thư năm nay, với dấu phẩy thêm vào giữa cụm này (trong đoạn “tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đoàn kết, hợp lực, tập trung, trí tuệ, tận dụng thời cơ…”) trí tuệ trở thành một động từ độc lập. Pha chế bất ngờ để cách tân tiếng Việt này còn ở giai đoạn thử nghiệm, chưa áp dụng rộng rãi, nên có thể tạm loại khỏi công thức.

Kết thúc

Chúc toàn thể + những người đang chờ thư chúc Tết (thí dụ: cán bộ, công nhân viên chức, các nghệ sĩ, nghệ nhân cùng gia đình) đón Xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc! (có thể linh động đổi hạnh phúc lên trước, mạnh khỏe ra sau.)

Năm mới, thắng lợi mới! [606.000 kết quả]

Tên và chức vụ người gửi thư (thí dụ: Hoàng Tuấn Anh, UV BCHTƯ Đảng, Bộ trưởng. Chú ý: chức vụ Đảng để trước, chức vụ Chính phủ để sau).

___________________

Xem thêm: Công thức viết bài kỉ niệm Cách mạng tháng Mười

© 2013 pro&contra