Tác giả

Chuyên mục

Trang

Phố Khâm Thiên, Hà Nội tháng 12.1972 sau trận oanh tạc bằng bom B52 của Mỹ

Th4 29, 2014

Categories: