Tác giả

Chuyên mục

Trang

Putin trong một cuộc biểu tình ủng hộ Putin 130.000 người tại Moskva. Ảnh AFP

Th3 17, 2014

Categories: