Tác giả

Danh mục

Trang

84 năm sau: máu thắm đầm Cống Rộc

Th1 9, 2012

Phạm Thị Hoài

Không phải ngẫu nhiên mà vụ xung đột đổ máu tại khu đầm Cống Rộc thuộc huyện Tiên Lãng, Hải Phòng ngày 5.1.2012 được so sánh với Vụ án Nọc Nạn tại làng Phong Thạnh, Giá Rai, Bạc Liêu năm 1928.

Nọc Nạn đã lên phim, lên tuồng, lên di tích lịch sử.

Cống Rộc, 44 tháng trước hiện diện trong loạt bài 3 kì: “Cống Rộc – Thách thức không đến từ biển” mà dấu tích duy nhất còn lại với cái tiêu đề ở đây, còn nội dung không thể truy cập ở đâu nữa.

Và bài ký “Kỳ tài đất Tiên Lãng và cuộc chinh phục lời nguyền của biển” ngày 22.07.2010 vốn đăng trên Đời sống và Pháp luật, nay chỉ còn là những ký hiệu như thế này:

Nhà báo và luật sư độc lập đóng vai trò quyết định trong kết cục của Vụ án Nọc Nạn. Họ có thể ở đâu trong Vụ án Cống Rộc?

Tiếp diễn của Vụ án Cống Rộc sẽ cho chúng ta biết, lịch sử đã làm gì sau 84 năm với nông dân Việt Nam, sau tất cả những cuộc cách mạng, giải phóng, đổi đời, nhân danh họ.

Phạm Thị Hoài

© 2012 pro&contra