Tác giả

Chuyên mục

Trang

Merkel và các thành viên chính phủ Đức tại Bắc Kinh 2012 Ảnh DPA

Th9 2, 2012

Categories: