Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Lộ trình xây dựng một hiến pháp dân chủ – Phần II

Th3 9, 2013

Mai Thái Lĩnh Xem Phần I: Sửa đổi hiến pháp hay viết lại hiến pháp? Phần II: Làm thế nào để viết lại hiến pháp mới? Trong phần trước, chúng ta đã tìm hiểu lý do tại sao đã đến lúc phải viết lại một hiến pháp mới thay vì sửa đổi bản hiến pháp […]

Đọc tiếp »