Tác giả

Chuyên mục

Trang

Bài mới nhất

Hiện thực muôn năm: Điện ảnh Việt Nam đang chờ đợi phim về Vụ án Tiên Lãng

Th4 17, 2013

Hiện thực muôn năm: Điện ảnh Việt Nam đang chờ đợi phim về Vụ án Tiên Lãng

Phạm Thị Hoài Nửa đêm rầm rầm dàn trận, đao tấu vung vít tít trời, thây phơi đầy đường, máu tuôn ngập cống, đã thế trời lại mưa… Tôi hoàn toàn đồng ý với Hội đồng Duyệt phim Quốc gia rằng hiện thực Việt Nam không như thế. Đây là Bụi đời Chợ Lớn chứ […]

Đọc tiếp »