Tác giả

Danh mục

Trang

Bài mới nhất

Hơn mười ngày nay

Th4 29, 2014

Hơn mười ngày nay

Cao Trần “Còn non còn nước còn người Thắng giặc Mỹ ta xây dựng hơn mười ngày nay.” Câu lục bát trên không nhớ rõ là của ai, và thấy cũng không cần thiết để google tác giả, vì của ai không quan trọng bằng chuyện câu lục bát đó cho thấy cái gì. “Thắng […]

Đọc tiếp »